Organizátoři konference

Organizační výbor

Ing. Zuzana Dvořáková, MZe

Ing. Irena Křížová, MZe

PaedDr. Věra Libichová,   SPOV ČR

Ing. Jarmila Smotlachová, SPOV SK

Blanka Čebišová, SPOV ČR

Hana Maudrová, SPOV SK

Markéta Balková, SPOV ČR

Ing. Bc. Terezie Kořínková, SPOV SK

PhDr. Pavel Bureš, SPOV SK

Mgr. Galina Čermáková, MAS Vyhlídky

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D., MAS Vyhlídky

Organizace exkurzí

Mgr. Miroslav Prokop

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.

Mgr. Galina Čermáková

Ing. Jarmila Smotlachová

Karolína Stránská

Přednášející

Doc.Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

Ing. Linda Stuchlíková

Doc.Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

Ing. Vítězslav Křeček, Ph.D.

Bettina Martha Lobkowitz

MVDr. Miroslav Hrdlička

Ing. Martin Dykast

Dagmar Hančová

Lenka Parusová

Vilém Kraus

Doc.Ing. Klára Salzmann, Ph.D.


Kontaktujte nás!

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

+420 602 356 375