Program konference

0. den konference – 15.10.2024

Nultý den konference je ve znamení registrace, jednání partnerský organizací, oslavy 20 let členství v EU a společenské akce „Večer venkova“.

Od 12:00 hod 
Registrace účastníků u vstupu z nádvoří do Zámku Mělník
15:00-18:00
Jednání územních partnerů
15:00-17:00
Schůze předsednictva SPOV ČR (rozšířené jednání)
14:00 – 17:00
Jednání KS MAS Středočeského kraje
14:00 – 15:00
Jednání partnerské organizace Celostátní síť pro venkov
Doprovodné akce: výstava „Má vlast cestami proměn“, 30 LET SPOLU – 30 let práce pro venkov, z historie SPOV ČR, výstava vybraných prací dětí soutěže „Namaluj si venkov“ – výstavy budou na nádvoří zámku a ve vstupních prostorách zámku.
15:00 – 16:00
20 let členství ČR v EU
16:00 – 17:00
Aktuálně k rozvoji venkova z Ministerstva pro místní rozvoj – prezentace zástupce MMR
19:00
Večer venkova (v prostorách Zámku Mělník)

1. den konference – 16.10.2024

První den konference bude celá konference oficiálně zahájena, na což navazuje plenární zasedání, jednání pracovních skupin, výjezdní exkurze. Celý den bude zakončen společenským večerem.

8:00-9:00
Registrace účastníků
8:00-10:00
Prezentace místních produktů
8:00-11:00
Průběžný coffee-break
9:00-9:30
Zahájení konference
9:30-10:40
Plenární zasedání
– Zachování diverzity krajiny a využití obnovitelných zdrojů energie; Nové trendy SZP – Agrolesnictví
– Podpora krátkých dodavatelských řetězců
– Uplatnění zemědělské produkce v rámci krátkých dodavatelských řetězců
– Zachování tradic venkova, atraktivita venkovského prostoru a propojení s moderními trendy v rámci českého zemědělství a rozvoje venkova
– Naše krajina pro budoucnost
10:40–12:00
Pracovní skupiny
– Zachování diverzity krajiny a využití zdrojů energie
– Podpora krátkých dodavatelských řetězců
– Zachování tradic venkova
– Naše krajina pro budoucnost
12:00–13:00
Oběd
13:15–17:30
Exkurze ve 4 tématech
Zachování diverzity krajiny a využití obnovitelných energie (délka trasy 65 km)
             Ing. Aneta Kolářová, Projektový manažer MAS Vyhlídky
             Dubá – návštěva Vědecko – technologického parku, (prototyp 
             světově unikátního reaktoru pro plazmové zplyňování odpadu 
             nainstalovaný ve vědeckém parku)
 
             Liběchov, revitalizace centra města, návštěva komplexu Rašínek 
             s unikátním včelínem.
               „Revitalizace centra města Liběchov“ 
               
               Ješovice, pozemkové úpravy a společná zařízení
 
              Bettina Lobkowicz – Vinařství
              „Pořízení kryomacerační nádoby“ 
Podpora krátkých dodavatelských řetězců (délka trasy 42 km)
              PhDr. Marcela Pánková, Ph.D., Manažer MAS Vyhlídky
           
              Obec Cítov, Vesnice Středočeského kraje roku 2018
 
              Zemědělská Cítov, a.s. – automat na prodej vajec
             „Modernizace farmy“ , „Dostupná vejce“   
            
               Ledčice, Vesnice Středočeského kraje roku 2023
              „Protierozní opatření Ledčice“
              
              Rodinná farma Hanč, Vraňany  – hospodaření na farmě a 
              zahradnictví, moderní technologie pěstování, zpracování vlastních 
              produktů a prodej.
Zachování tradic venkova, atraktivita venkovského prostoru a propojení s moderními trendy v rámci českého zemědělství a rozvoje venkova (délka trasy 55 km)
            Mgr. Galina Čermáková, vedoucí pracovník MAS Vyhlídky
 
            Lobeč návštěva Parostrojního pivovaru – unikátní historická
            technická památka se zařízením z 19. století. Výroba vlastního piva 
            od r.2015.
            
            Lobeč, návštěva Muzea Eduarda Štorcha (romány ze života „lovců 
            mamutů“, Lobečské muzeum je první v ČR, které bylo zařazeno do
            prestižního evropského projektu Museos  Vivos a je doplněno 
            moderní technologií s podporou EU.
            „Muzeum E. Štorcha – příprava prostor obec Lobeč“
 
             Nosálov, Lenka Parusová, soukromě hospodařící zemědělec, 
             extenzivní chov ovcí (pastevectví ovcí ohrožované 
             v posledních letech „staronovým predátorem – vlkem“
             „Oblouková hala Nosálov“ (hala noční ustájení a ohradník pro ovce)
              
              Vinařství Kraus, Vilém Kraus Mělník
              „Modernizace zpracovatelského provozu“ 
              
               „Pořízení moderního ostřikovače s vyšší efektivitou postřiku, 
               šetrnější při utužení půdy“ 
Naše krajina pro budoucnost (délka trasy 46 km)
              Ing. Jarmila Smotlachová, starostka obce Hlavenec, senátorka,
              předsedkyně  SPOV SK
 
              Obec Chorušice, vítěz Zelené stuhy ČR v soutěži Vesnice roku 
              2023 za příkladnou péči o zeleň 
              – poldr, obnova historických odrůd ovocných stromů. V období 
              2014 – 2020 8 realizovaných projektů PRV souvisejících 
              s obnovou a rekonstrukcí polních cest. 
              Skvěle rekonstruovaná budova bývalé elektrárny, nyní obecní 
              úřad.
              „Celková obnova výklenkové kaple v Chorušicích“ 
               1.Zemědělská Chorušice a.s. – podpora výsadby ovocných stromů
               podél cest a stezek edukativní akce pro veřejnost s cílem přiblížit 
               zemědělství veřejnosti, malá expozice zemědělství uvnitř 
               společnosti.
 
               Malý Újezd  – „polní cesta, odvodňovací prvky polní cesty“
               
               Česká zahradnická akademie Mělník – komentovaná prohlídka
               parku, procházka po areálu, ukázky prací studentů v aule školy, 
               zpracování hroznů.
19:00-19:30
Zahájení společenského večera
19:00-24:00
Společenský večer (v prostorách Zámku Mělník)
Degustace vín v zámeckém sklepě (degustace je omezena na celkem 40 lidí)
– 1. skupina od 19 hod
– 2. skupina od 20 hod.
– 3.skupina od 21 hod

2. den konference – 17.10.2024

Druhý a zároveň poslední den konference bude ve znamení formulace závěrů, jejich prezentace a hlasování. Celý den a konference bude zakončena společným obědem.

7:00-9:00
Snídaně pro ubytované
8:00-9:00
Registrace účastníků
9:00-9:30
Plenární zasedání – referáty o průběhu exkurzí, shrnutí exkurzí ve 4 tématech
9:30-10:30
Tematické pracovní skupiny (workshopy) ve 4 tématech
10:30-11:00
Plenární zasedání – prezentace závěrů 4 témat, příprava hlasování
11:00–11:30
On-line hlasování k formulovaným závěrům konference
11:00–11:40
„Novinky Strategického plánu SZP na rok 2025, implementace metody LEADER“
11:45–12:00
Plenární zasedání – shrnutí workshopů a výstupů konference, výsledky hlasování
12:00-12:30
Závěrečné shrnutí konference, závěry konference
12:30-14:00
Oběd