Program konference

0. den konference – 15.10.2024

Nultý den konference je ve znamení registrace, jednání partnerský organizací, oslavy 20 let členství v EU a společenské akce „Večer venkova“.

Od 12:00 hod 
Registrace účastníků u vstupu z nádvoří do Zámku Mělník
15:00-18:00
Jednání územních partnerů
15:00-17:00
Schůze předsednictva SPOV ČR (rozšířené jednání)
14:00 – 17:00
Jednání KS MAS Středočeského kraje
14:00 – 15:00
Jednání partnerské organizace Celostátní síť pro venkov
Doprovodné akce: výstava „Má vlast cestami proměn“, 30 LET SPOLU – 30 let práce pro venkov, z historie SPOV ČR, výstava vybraných prací dětí soutěže „Namaluj si venkov“ – výstavy budou na nádvoří zámku a ve vstupních prostorách zámku.
15:00 – 16:00
20 let členství ČR v EU
16:00 – 17:00
Aktuálně k rozvoji venkova z Ministerstva pro místní rozvoj – prezentace zástupce MMR
19:00
Večer venkova (v prostorách Zámku Mělník)

1. den konference – 16.10.2024

První den konference bude celá konference oficiálně zahájena, na což navazuje plenární zasedání, jednání pracovních skupin, výjezdní exkurze. Celý den bude zakončen společenským večerem.

8:00-9:00
Registrace účastníků
8:00-10:00
Prezentace místních produktů
8:00-11:00
Průběžný coffee-break
9:00-9:30
Zahájení konference
9:30-10:40
Plenární zasedání
– Zachování diverzity krajiny a využití obnovitelných zdrojů energie; Nové trendy SZP – Agrolesnictví
– Podpora krátkých dodavatelských řetězců
– Uplatnění zemědělské produkce v rámci krátkých dodavatelských řetězců
– Zachování tradic venkova, atraktivita venkovského prostoru a propojení s moderními trendy v rámci českého zemědělství a rozvoje venkova
– Naše krajina pro budoucnost
10:40–12:00
Pracovní skupiny
– Zachování diverzity krajiny a využití zdrojů energie
– Podpora krátkých dodavatelských řetězců
– Zachování tradic venkova
– Naše krajina pro budoucnost
12:00–13:00
Oběd
13:15–17:30
Exkurze ve 4 tématech
– Zachování diverzity krajiny a využití obnovitelných energie
– Podpora krátkých dodavatelských řetězců
– Zachování tradic venkova, atraktivita venkovského prostoru a propojení s moderními trendy v rámci českého zemědělství a rozvoje venkova
– Naše krajina pro budoucnost
19:00-19:30
Zahájení společenského večera
19:00-24:00
Společenský večer (v prostorách Zámku Mělník)
Degustace vín v zámeckém sklepě (degustace je omezena na celkem 40 lidí)
– 1. skupina od 19 hod
– 2. skupina od 20 hod.
– 3.skupina od 21 hod

2. den konference – 17.10.2024

Druhý a zároveň poslední den konference bude ve znamení formulace závěrů, jejich prezentace a hlasování. Celý den a konference bude zakončena společným obědem.

7:00-9:00
Snídaně pro ubytované
8:00-9:00
Registrace účastníků
9:00-9:30
Plenární zasedání – referáty o průběhu exkurzí, shrnutí exkurzí ve 4 tématech
9:30-10:30
Tematické pracovní skupiny (workshopy) ve 4 tématech
10:30-11:00
Plenární zasedání – prezentace závěrů 4 témat, příprava hlasování
11:00–11:30
On-line hlasování k formulovaným závěrům konference
11:00–11:40
„Novinky Strategického plánu SZP na rok 2025, implementace metody LEADER“
11:45–12:00
Plenární zasedání – shrnutí workshopů a výstupů konference, výsledky hlasování
12:00-12:30
Závěrečné shrnutí konference, závěry konference
12:30-14:00
Oběd